Strafrechtadvocaat
Uw hulp in
donkere dagen

Advocatenkantoor Looijen, meer dan alleen strafrechtadvocaat

Helpt u in verschillende rechtsgebieden

Een conflict met uw werkgever, problemen met uw uitkering of een hereniging met gezinsleden die geen verblijfsvergunning in Nederland hebben. Daar kan Mr CJ Looijen u mee helpen. Bekijk hieronder de verschillende rechtsgebieden waar hij in gespecialiseerd is. Meer informatie? Neem dan contact op​.

Een conflict met uw werkgever, problemen met uw uitkering of een hereniging met gezinsleden die geen verblijfsvergunning in Nederland hebben. Daar kan Mr CJ Looijen u mee helpen. Bekijk hieronder de verschillende rechtsgebieden waar hij in gespecialiseerd is. Meer informatie? Neem dan contact op​.

Personen- en familierecht

 • Echtscheiding (met nevenvorderingen,
 • eenzijdig of gemeenschappelijk verzoek)
 • Omgangsregelingen voor de kinderen
 • Alimentatie
 • Voogdij
 • Boedelscheidingen

Arbeidsrecht

 • Conflict met uw werkgever
 • Verweer tegen dreigend of geschied ontslag
 • Loonvorderingen

Socialeverzekeringsrecht

 • Conflict met UWV
 • Intrekking arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WIA, Wajong)
 • Afwijzing bijstandsuitkering
 • Terugvordering uitkering en boete
 • Afwijzingen van uitkeringen algemeen

Strafrecht

 • U wordt verdacht van een strafbaar feit: vernieling, geweldspleging, etc.
 • U bent vermeend slachtoffer geworden van een vermeend strafbaar feit

Bestuursrecht

 • U heeft een conflict met de overheid
 • U meent zich slachtoffer van overheidsbeleid
 • (gemeentelijk, provinciaal of (semi-)rijksoverheid)

Civielrecht

 • Geschillen over geldvorderingen
 • Problemen met een koopovereenkomst
 • Geschillen over de uitvoering van een opdracht

Vreemdelingen - en asielrecht

 • U wilt hereniging met gezinsleden zonder
 • verblijfsvergunning in Nederland (MVV)
 • Uw (tijdelijke) verblijfsvergunning in
 • Nederland wordt ingetrokken
 • Procedures als gevolg van afwijzing
 • naturalisatieverzoek

Psychiatrisch patiëntenrecht

 • U bent gedwongen opgenomen en wilt dat beëindigen of de voorwaarden veranderen