Praktijk gaat sluiten

In verband met gezondheidsproblemen ziet de heer Looijen zich na meer dan 30 jaar advocatuur helaas genoodzaakt zijn praktijk te sluiten. Daarom neemt hij vanaf 1 januari 2020 dan ook geen nieuwe cliënten meer aan. Uiteraard blijft ons kantoor de komende maanden nog bereikbaar (email en post, beperkt telefonisch) voor administratieve afhandeling en eventuele vragen van (oud-)cliënten. De heer Looijen dankt al zijn cliënten voor het in hem gestelde vertrouwen over de jaren heen. 

Eventuele steunbetuigingen kunt u richten aan het bekende e-mailadres of anders het volgende postadres: 

Bakkerstraat 17, 6671 AA te Zetten.

Officiële kantoorinformatie

In het kader van de Europese Dienstenrichtlijn 2006/123/EV wordt de volgende informatie verstrekt over enige juridische en administratieve aspecten die betrekking hebben op onze kantoororganisatie.


Dit kantoor is een eenmanszaak en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem, onder kvk-nummer: 9185262.


Tevens is dit kantoor ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd aan de Neuhuyskade 94 te 2596 XM Den Haag, telefoonnummer 070 -335 35 35, info@advocatenorde.nl.


Het btw-nummer is: 077855887B01


Het kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De financiële dekking bedraagt €500.000 per aanspraak, zulks tot een maximum van €1 miljoen euro per jaar. Geografisch is de dekking beperkt tot de in de Nederlandse rechtssfeer uitgevoerde werkzaamheden als advocaat. De naam en het adres van de aansprakelijkheidsverzekeraar zijn: Nassau Verzekeringen, Westblaak 22, 3000 AB Rotterdam

Contactgegevens

Looijen Advocaat

Bakkerstraat 17
6671 AA Zetten

0488 - 45 48 86

0488-453076

contact@looijenadvocaat.nl

Openingstijden

Maandag - Vrijdag 09:00 - 18:00