Rechtshulp op diverse rechtsgebieden in Zetten

Contact opnemen

Een conflict met uw werkgever, problemen met uw uitkering of een hereniging met gezinsleden die geen verblijfsvergunning in Nederland hebben? Advocaat Mr. C.J. Looijen kan u helpen. Bekijk hieronder de verschillende rechtsgebieden waar deze advocaat in gespecialiseerd is. Meer informatie? Neem dan contact op.

Personen- en familierecht

Gaat u scheiden? In deze emotionele tijd is een goede advocaat onmisbaar om u bij te staan bij de onderhandelingen. Looijen Advocaat biedt hulp en juridisch advies bij:

 • Echtscheiding (met nevenvorderingen, eenzijdig of gemeenschappelijk verzoek)
 • Omgangsregelingen voor de kinderen
 • Alimentatie
 • Voogdij
 • Boedelscheidingen

Arbeidsrecht

Dreigt u ontslagen te worden en wilt u een advocaat in de arm nemen om hiertegen in het verweer te gaan of bijvoorbeeld te onderhandelen over de transitievergoeding? Mr. C.J. Looijen staat u bij in de volgende situaties in de omgeving van Arnhem:

 • Conflict met uw werkgever
 • Verweer tegen dreigend of geschied ontslag
 • Loonvorderingen

Socialeverzekeringsrecht

Bent u afgewezen voor uw uitkering of heeft u onterecht een boete toegewezen gekregen? Neem contact op met Looijen Advocaat in Zetten in geval van:

 • Conflict met UWV
 • Intrekking arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WIA, Wajong)
 • Afwijzing bijstandsuitkering
 • Terugvordering uitkering en boete
 • Afwijzingen van uitkeringen algemeen

Strafrecht

Bent u het slachtoffer geworden van een misdrijf? Mr. C.J. Looijen kent uw rechten en staat u bij, ook als u zelf verdacht wordt van een strafbaar feit.

 • U wordt verdacht van een strafbaar feit: vernieling, geweldpleging, etc.
 • U bent vermeend slachtoffer geworden van een vermeend strafbaar feit

Bestuursrecht

Bent u het oneens met een beslissing van de overheid? Dan heeft u te maken met bestuursrecht. Looijen Advocaat nabij Arnhem vertegenwoordigt u graag.

 • U heeft een conflict met de overheid
 • U meent zich slachtoffer van overheidsbeleid (gemeentelijk, provinciaal of (semi-)rijksoverheid)

Civiel recht

Heeft u een geschil met een andere particulier of een organisatie, bijvoorbeeld wat betreft een koopovereenkomst? Mr. C.J. Looijen helpt bij:

 • Geschillen over geldvorderingen
 • Problemen met een koopovereenkomst
 • Geschillen over de uitvoering van een opdracht

Vreemdelingen- en asielrecht

Heeft u of een familielid problemen met uw verblijfsvergunning of naturalisatie? Neem contact op met Looijen Advocaat voor representatie in de volgende gevallen:

 • U wilt hereniging met gezinsleden zonder verblijfsvergunning in Nederland (MVV)
 • Uw (tijdelijke) verblijfsvergunning in Nederland wordt ingetrokken
 • Procedures als gevolg van afwijzing naturalisatieverzoek

Psychiatrisch patiëntenrecht

Bent u tegen uw wil opgenomen in een psychiatrisch instituut en wilt u dit aanvechten? Mr. C.J. Looijen uit Zetten biedt u de benodigde rechtshulp.

 • U bent gedwongen opgenomen en wilt dat beëindigen of de voorwaarden veranderen